Thông tin thanh toán

Thẩm Quyến, Trung Quốc - Sức mạnh sáng tạo của TP-LINK đã gây ấn tượng 37- chuyên gia là thành viên ban giám khảo của "giải thưởng red dot: thiết kế sản phẩm 2013". Những người thành công trong việc chinh phục  các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực này có thể trang trí các tác phẩm  của họ với "red dot" ("chấm đỏ")  và vị trí của mình ở cấp quốc tế. Các thành viên ban giám khảo đã rất vui mừng nhận được 4.662 mục trong 19 hạng mục khác nhau trong cuộc thi năm nay. Chỉ có thiết kế tốt nhất có thể để giành chiến thắng sự nhiệt tình của ban giám khảo, đó là cách mà sản phẩm TL-MR5350 giành được chấm đỏ vì đã thành công trong việc sáng tạo và thiết kế.

 Lễ trao giải thưởng cho các con dấu chất lượng được công nhận trên toàn thế giới diễn ra ngày 01 tháng 7 2013 như là một phần của buổi dạ tiệc red dot truyền thống. Buổi lễ được tổ chức tại nhà hát opera Essen Aalto , Theater Alto ấn tượng luôn luôn là điểm nhấn cuối cùng của "giải thưởng Red Dot: thiết kế sản phẩm" và trong những năm qua đã hình thành như là một buổi lễăn mừng với khách quốc tế. TL-M5350 sau đó sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm đặc biệt bốn tuần trong viện bảo tàngthiết kế red dot.                         

Thẩm Quyến, Trung Quốc - Sức mạnh sáng tạo của TP-LINK đã gây ấn tượng 37- chuyên gia là thành viên ban giám khảo của "giải thưởng red dot: thiết kế sản phẩm 2013". Những người thành công trong việc chinh phục  các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực này có thể trang trí các tác phẩm  của họ với "red dot" ("chấm đỏ")  và vị trí của mình ở cấp quốc tế. Các thành viên ban giám khảo đã rất vui mừng nhận được 4.662 mục trong 19 hạng mục khác nhau trong cuộc thi năm nay. Chỉ có thiết kế tốt nhất có thể để giành chiến thắng sự nhiệt tình của ban giám khảo, đó là cách mà sản phẩm TL-MR5350 giành được chấm đỏ vì đã thành công trong việc sáng tạo và thiết kế.

 Lễ trao giải thưởng cho các con dấu chất lượng được công nhận trên toàn thế giới diễn ra ngày 01 tháng 7 2013 như là một phần của buổi dạ tiệc red dot truyền thống. Buổi lễ được tổ chức tại nhà hát opera Essen Aalto , Theater Alto ấn tượng luôn luôn là điểm nhấn cuối cùng của "giải thưởng Red Dot: thiết kế sản phẩm" và trong những năm qua đã hình thành như là một buổi lễăn mừng với khách quốc tế. TL-M5350 sau đó sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm đặc biệt bốn tuần trong viện bảo tàngthiết kế red dot.                         

Thẩm Quyến, Trung Quốc - Sức mạnh sáng tạo của TP-LINK đã gây ấn tượng 37- chuyên gia là thành viên ban giám khảo của "giải thưởng red dot: thiết kế sản phẩm 2013". Những người thành công trong việc chinh phục  các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực này có thể trang trí các tác phẩm  của họ với "red dot" ("chấm đỏ")  và vị trí của mình ở cấp quốc tế. Các thành viên ban giám khảo đã rất vui mừng nhận được 4.662 mục trong 19 hạng mục khác nhau trong cuộc thi năm nay. Chỉ có thiết kế tốt nhất có thể để giành chiến thắng sự nhiệt tình của ban giám khảo, đó là cách mà sản phẩm TL-MR5350 giành được chấm đỏ vì đã thành công trong việc sáng tạo và thiết kế.

 Lễ trao giải thưởng cho các con dấu chất lượng được công nhận trên toàn thế giới diễn ra ngày 01 tháng 7 2013 như là một phần của buổi dạ tiệc red dot truyền thống. Buổi lễ được tổ chức tại nhà hát opera Essen Aalto , Theater Alto ấn tượng luôn luôn là điểm nhấn cuối cùng của "giải thưởng Red Dot: thiết kế sản phẩm" và trong những năm qua đã hình thành như là một buổi lễăn mừng với khách quốc tế. TL-M5350 sau đó sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm đặc biệt bốn tuần trong viện bảo tàngthiết kế red dot.                         

Thẩm Quyến, Trung Quốc - Sức mạnh sáng tạo của TP-LINK đã gây ấn tượng 37- chuyên gia là thành viên ban giám khảo của "giải thưởng red dot: thiết kế sản phẩm 2013". Những người thành công trong việc chinh phục  các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực này có thể trang trí các tác phẩm  của họ với "red dot" ("chấm đỏ")  và vị trí của mình ở cấp quốc tế. Các thành viên ban giám khảo đã rất vui mừng nhận được 4.662 mục trong 19 hạng mục khác nhau trong cuộc thi năm nay. Chỉ có thiết kế tốt nhất có thể để giành chiến thắng sự nhiệt tình của ban giám khảo, đó là cách mà sản phẩm TL-MR5350 giành được chấm đỏ vì đã thành công trong việc sáng tạo và thiết kế.

 Lễ trao giải thưởng cho các con dấu chất lượng được công nhận trên toàn thế giới diễn ra ngày 01 tháng 7 2013 như là một phần của buổi dạ tiệc red dot truyền thống. Buổi lễ được tổ chức tại nhà hát opera Essen Aalto , Theater Alto ấn tượng luôn luôn là điểm nhấn cuối cùng của "giải thưởng Red Dot: thiết kế sản phẩm" và trong những năm qua đã hình thành như là một buổi lễăn mừng với khách quốc tế. TL-M5350 sau đó sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm đặc biệt bốn tuần trong viện bảo tàngthiết kế red dot.